Integra_Tour - Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция

Български English Ελληνικά

2024 © Interreg

Открита База Данни за културни палеонтологични активи на Чепеларе и Просочани

Вие се намирате в Открита база данни за културни палеонтологични активи на Чепеларе и Просочани.  Това е Уеб базирана информационна система с отворени данни, осигуряваща публикуване и управление на информация от всички любители на палеонтологията.

Една от основните цели на проект INTEGRA_TOUR е да създаде, развие и популяризира палеонтологичната идентичност на трансграничната зона чрез създаване на мрежова общност, в която любители и професионални палеонтолози ще могат да контактуват и да си сътрудничат.

Рагледай

Проект: „Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция“ (INTEGRA_TOUR)
Договор за субсидия № B2.6c.01 от 31.08.2017 г. със срок на изпълнение до 15.09.2022 г.
Водещ бенефициент (PB1) Община Чепеларе
Бенефициент 2 (PB2) Община Просочани
Общ бюджет 1 622 407,09 €
Част „Финансова подкрепа от ЕС” 1 379 046,03 €
Част „Национално финансиране“ 243 361,06 €
LB (PB1) Община Чепеларе 847 253,53 €
PB2 Община Просочани 775 153,56 €

Основната цел на проекта

Да запази и подобри местната култура, паметници и природни туристически ресурси и да популяризира форми на туризъм, които  сигуряват възможности за взаимодействие между туристите и местните жители, както и да подобри разбирането на различните култури, обичаи, начин на живот, традиционни знания и вярвания.

КЪМ УЕБ ПЛАТФОРМАТА
Повече

Очаквани резултати

 • Съвместен екип за управление, съставен от общински служители и външни експерти;
 • Видео по проекта за Просочани;
 • Финална конференция по проекта;
 • 2 рехабилитирани културни обекта;
 • 1 рехабилитирани природен обект;
 • Съвместно маркетингово проучване в областта на туризма;
 • Съвместно брандиране на трансграничен палеонтологичен културен продукт;
 • Уеб платформа за работа в мрежа на общността;
 • Съвместна отворена база данни за културни палеонтологични точки на Чепеларе и Просочани;
 • Съвместно туриситческо приложение за смартфони и таблети;
 • Пърформънс Шоу в Чепеларе.
Европейски съюзПроектът е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС
This Web Platform has been created within the framework of the Project “Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr” (INTEGRA_TOUR), financed under the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No B2.6c.01/31.08.2017.The Project is co funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

The contents of this document are sole responsibility of the Municipality of Chepelare and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.