Integra_Tour - Интегриран подход за развитие на културни и природни обекти в Чепеларе, България и Просочани, Гърция

Български English Ελληνικά

2024 © Interreg

SPECIMEN 60065

Добавен от plamen_test
Добавено на: 12/09/2019 в 16:03 ч.
Инвентарен номер: 60065
Придобит на: 12/09/2019
Местосъхранение: Чепеларе
+Класификация Изкопаемо: Hoploparia cheliped
Тип: Animalia
Клас: Arthropoda
Разновидност: Crustacea
Семейство: Decapoda
Род: Nephropidae
Подрод: Hoploparia
+Местоположение Държава: България
Област: Смолян
Населено място: Чепеларе
+Геоложки контекст Еон: Phanerozoic
Ера: Mesozoic
Период: Cretaceous
Епоха: Late Cretaceous
Възраст: Maastrichtian
+Бележки Образецът е събран от находището на морски изкопаеми откъсna Креда,по поречието на Мисисипи.
Европейски съюзПроектът е реализиран с финансовата подкрепа на ЕС
This Web Platform has been created within the framework of the Project “Integrated Tourism Approach For the Development of Cultural and Natural Sites in Chepelare, Bg and Prosotsani, Gr” (INTEGRA_TOUR), financed under the INTERREG V-A Cooperation Program "Greece-Bulgaria 2014-2020", Subsidy Contract No B2.6c.01/31.08.2017.The Project is co funded by the European Regional Development Fund and by national funds of the countries participating in the Interreg V-A “Greece - Bulgaria 2014-2020” Cooperation Programme.

The contents of this document are sole responsibility of the Municipality of Chepelare and can in no way be taken to reflect the views of the European Union, the participating countries the Managing Authority and the Joint Secretariat.